Kňazi pochádzajúci z farnosti

Jozef Gazda, Huty,nar.16.12.1933 ord.25.06.1961 Bratislava.

Mgr. Matej Radúch, Malé Borové, nar.5.1.1965 ord.18.6.1994 Spišská Kapitula, pôsobí: Haligovce - farár.