Pôsobiaci kňazi

Kňazi ktorí pôsobili vo farnosti Veľké Borové:

1969 - 1977 Vincent Dorník, správca farnosti 

1978 -           Jozef Turčina, správca farnosti

1990  -         Jozef Mrovčák, správca farnosti

1990 -1995  Pavol Garaj, farár

1995 - 1999 Vladimír Hanula, správca farnosti  

1999 - 1999  Pavol Slotka, excurrendo

2001 - 2001  Michal Tondra, excurrendo

2001 - 2012  Róbert Tokár, správca farnosti

Kňazi ktorí pôsobili vo farnosti Huty: 

1980 -                     Ján Špiriak, správca farnosti

1990 -                     Jozef Mrovčák, excurrendo

1995 - 1999            Vladimír Hanula, excurrendo

1999 - 2001            Dušan Špiner

2001 - 2001            Mgr. Róbert Tokár, farský administrátor

2012 - 2015            Mgr. Ján Polťák, farský administrátor

2015 - 2015            ICLic. Marek Tomaga, farský administrátor

2015 - 2017            ThDr.Stanislav Dulák PhD. , farský administrátor

2017                     PaedDr. Marcel Bača, farský administrátor